top of page
fullsizeoutput_327d.jpeg

INFORMATIE

www.seniorenraadbreda.nl

 

Nuttige adressen voor senioren in Breda:

Heeft u hulp of ondersteuning nodig, dan kunt u zich wenden tot:

Zorg voor elkaar Breda, 

tel. 076 – 525 15 15, 

www.zorgvoorelkaarbreda.nl 

 

Wilt u zich vrijwillig inzetten voor het welzijn van senioren, dan kunt u zich wenden tot:
Zorg voor elkaar Breda, 

tel. 076 – 525 15 15, 

www.zorgvoorelkaarbreda.nl 

 

Bent u mantelzorger, dan kunt u voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij:
StiB, Steunpunt informele zorg Breda,
tel. 076 – 750 32 00, 

www.stib-breda.nl

bottom of page