top of page
Leden

Activiteiten

Jaarlijkse werklunch Seniorenraad Breda

 

Op 18 december 2023 blikte de Seniorenraad Breda terug op zijn activiteiten die dit jaar zijn gedaan en besprak het enkele thema’s die mogelijk interessant zijn voor een mini-conferentie met stakeholders eind 2024.

 

Op de reguliere vergadering gaf mevrouw Ans van der Borst, preventiefunctionaris van de GGD West-Brabant, een overzicht van de werkzaamheden van de GGD voor Bredase ouderen. Van de kant van de Seniorenraad werden vragen gesteld over onder meer het bereik van 75- plussers, de haalbaarheid van een Consultatiebureau voor Ouderen en over het niet-structurele karakter van de gelden uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en hoe daarmee om te gaan als deze middelen aflopen.

Afscheid van Genie Hendriks

In de novembervergadering van de Seniorenraad Breda, heeft de raad afscheid genomen van Genie Hendriks, contactambtenaar van de ååΩSeniorenraad.
Hendriks, algemeen secretaris van het Stedennetwerk G40, heeft jarenlang gefungeerd als vraagbaak en steun en toeverlaat van de Seniorenraad. Hij vervulde een onmisbare taak als liaison tussen Burgemeester en Wethouder, de gemeentelijke afdelingen en de Seniorenraad. Zijn taak en functie wordt overgenomen door mw. Wendy Kwakkenbos-Willemsen, projectleider Breda Senior van de gemeente Breda.
WOONVISIE
Het bestuursakkoord van Gemeente Breda ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ gaat in op de plannen voor de periode 2022-2026. Eén van de concrete zaken is het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie, omdat de oude dateert van voor de wooncrisis.

Tijdens een eerste overleg op 7 juni 2023 met de Seniorenraad Breda presenteerden projectleider Woonvisie Julian Gelens en beleidsadviseur Zorg en Wonen Loubna Es-Safraouy een aantal concept hoofdlijnen van de woonvisie.
De Seniorenraad heeft vanuit ouderenperspectief een aantal opmerkingen gemaakt en suggesties meegegeven. 

Richt je op quick wins die effectief zijn in plaats van het systeem proberen te veranderen. Meer burgergericht, kleinschalige netwerken, dementievriendelijke wijken, goede woon-en leefomgeving met een optimale gebruiks- en belevingswaarde van de buurt voor de bewoners. 
Na de zomer wordt een vervolgoverleg gepland om hierover verder van gedachten te wisselen.
De nieuwe woonvisie wordt naar verwachting eind 2023 door het gemeentebestuur vastgesteld.
IMG_3613.jpg

(Oud-)leden van de Seniorenraad tijdens het minisymposium Breda Senior van de gemeente op 8 december 2022.

Momenteel doet Jady van der Hoeven, student Communicatie aan Avans Hogeschool, haar afstudeerstage bij de gemeente Breda.

Zij richt zich met name op het vraagstuk hoe de bekendheid en betrokkenheid van Breda Senior onder senioren in Breda kan worden vergroot zodat de bewustwording en de urgentie van de vergrijzing groter wordt. Zij sprak ook met Ad Brekoo en Juan Seleky van de Seniorenraad. Jady hoopt haar afstudeerscriptie per 1 juli 2023 af te ronde.

jonge generatie AVANS april 2022.jpeg

Eén van de speerpunten van BredaSenior, de projectaanpak van Gemeente Breda om gelukkig en gezond oud te worden in Breda, is de inzet van de jonge generatie om mee te denken over de toekomst van de stad. ‘Studenten onderzoeken wat de maatschappelijke gevolgen op verschillende beleidsterreinen van de vergrijzing zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wonen, veiligheid of toegankelijkheid.’

Begin april maakten we kennis met de groep studenten van Avans Hogeschool en hun docenten. Een groep studenten gaat aan de slag in de wijk Haagse Beemden. De tweede groep gaat onderzoek doen in de wijk Heuvel onder oudere migranten. 

 

#seniorenraadbreda#netwerkvanorganisatiesouderemigranten

@FrankWeijters @JanSeegersMBM @JetSchmutzer

@wendywillemsen

Werkgroep Zorg van de Seniorenraad kan eindelijk weer ‘live’ vergaderen na opheffing van de beperkende maatregelen van de lockdown.

 

​Aan het begin van dit jaar nam de Seniorenraad Breda afscheid van drie van haar leden. Ze hebben alledrie een stevige bijdrage geleverd aan de adviezen van Seniorenraad.De Seniorenraad is hen daar zeer erkentelijk voor.
Vooraan zittend van rechts naar links: Johan Weijters, Yvonne Brabander en Gillina Baaij. 
(Helemaal links zit wethouder Arjen van Drunen).

IMG_5448.jpg
IMG_3740.jpg
Verkiezingsdebat Ouder en Wijzer in Breda 
18 januari 2022
Breda Senior

Op donderdag 21 oktober 2021 vindt de werkconferentie plaats 'gelukkig en gezond ouder worden in Breda van Breda senior.

De werkconferentie wordt georganiseerd door de gemeente Breda ism de Seniorenraad en genereren can 'Breda Senior' en ten tweede om gezamenlijk met de Seniorenraad, stakeholders en de senioren uit de stad te komen tot een agenda voor de komende jaren. Op de foto de voorbereidingsgroep bestaande uit studenten, gemeente en twee vertegenwoordigers van de Seniorenraad.

IMG_2170 Bewerkt.png
Miriam en juanIMG_2216 voor de web2x.png
Afscheid wethouder Miriam Haagh 

Op 20 september 2021 nam de Seniorenraad Breda afscheid van wethouder Miriam Haagh, verantwoordelijk voor het zorg- en volksgezondsbeleid in Breda. De Seniorenraad heeft altijd een luisterend oor gevonden bij de wethouder. Ze was altijd aanspreekbaar, altijd verbindend en altijd bereid om te zoeken naar concrete oplossingen voor senioren en kwetsbare groepen. 

Miriam Haagh gaat per 1 oktober 2021 aan de slag als voorzitter van de Raad van Bestuur bij BrabantZorg, een zorgorganisatie, die vanuit 34 locaties ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat aanbiedt aan zo’n 6.000 cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch. De Seniorenraad Breda wenst haar veel succes bij haar nieuwe functie.

Terugblik Mini Symposium Tussen Thuis & Tehuis 16 december 2019

- De 3 casussen

- Het verslag

Uitnodiging Minisymposium 'Tussen Thuis & Tehuis

Datum 16 december 2019

bottom of page