top of page
fullsizeoutput_3288.jpeg
Ronald Clayden_3283.jpeg

Ronald Clayden, voorzitter

Na een opleiding bedrijfseconomie aan de Universiteit Tilburg ruime ervaring opgedaan met veranderprocessen in de publieke sector. Functies; diverse toezichthoudende en directiefuncties; RET Rotterdam, Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en directeur Personeel en organisatie gemeente Rotterdam. 

 

Actueel: Directeur adviesBV, voorzitter Rekenkamer West-Brabant, voorzitter Rekenkamer Papendrecht, voorzitter Seniorenraad Breda, interim-voorzitter klankbordgroep Wmo Breda, lid Sportraad Breda.

Ad Brekoo_3278.jpeg

Ad Brekoo

Opleiding in de weg- en waterbouw aan de HTS Den Bosch. Gedurende 43-jarig dienstverband bij Rijkswaterstaat werkzaam geweest in de voorbereiding en uitvoering van ‘’natte’’ infrastructurele werken en materiaalkeuringen. De laatste 12 jaar voornamelijk onderzoek en advies op het gebied van conservenringen van waterstaatsobjecten. Al tijdens de actieve jaren bij Rijkswaterstaat diverse lokale, regionale, landelijke en Europese vrijwilligersfuncties bekleed. Voornamelijk als penningmeester op het terrein van ouderenbetrokkenheid in het onderwijs.

 

Actueel: voorzitter Vereniging van oud-medewerkers Rijkswaterstaat, voorzitter Bewonerscomité Haagse Beemden (wijkraad BECOM), voorzitter cliëntenraad Careyn, regio Breda en omstreken.

Marie-Jeanne Boltong_3271_bewerkt.png

Marie-Jeanne Boltong, secretaris 

Met een opleiding Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en een Master Public Management bij TIAS Business School op zak gewerkt in advisering en management in zorg- en publieke sector. Functies; sectormanager en adjunct-directeur bij RIAGG IJsselland, manager bij de gemeente Eindhoven, bij Bouman GGZ in Rotterdam, sectormanager Maatschappelijke Ontwikkeling en loco secretaris bij de gemeente Wierden.

 

Actueel: Secretaris Seniorenraad Breda, projecten marketing en communicatie bij BredaPhoto2018, deelnemer Opgeruimd Breda en begeleider bij 4HetLeven, regio Breda.

Maan Peters _3277.jpeg

Maan Peters

Opleiding Hoger Bestuursambtenaar aan de Bestuursacademie Noord-Brabant en certificaten aan de Open Universiteit op het gebied van bestuurs-beleidskunde en een managementopleiding ODRP. Gewerkt bij diverse gemeenten in Noord-Brabant; Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Vught, Loon op Zand, Prinsenbeek en Breda. Begonnen in uitvoerende functies bij burgerzaken, stafdiensten en de sociale dienst. In Prinsenbeek opgeklommen tot sectorhoofd Grondzaken en waarnemend gemeentesecretaris.

Actueel: Bestuurslid Stichting Verankering Ouderenproof in Prinsenbeek, lid gemeentelijke kerngroep Wonen met gemak, voorzitter GWI-st.

Ruud Braun_328d.jpeg

Ruud Braun

In Oost-Duitsland opgeleid in natuurkunde en kinder- en sportpsychologie. In 1972 naar Nederland gekomen en gewerkt bij onder andere Regelmatic, een toeleverancier van DSM en in de staalbouw. Man uit de praktijk en al 30 jaar actief in het vrijwilligerswerk.

 

Actueel: jongerenprojecten, buurtsportwerk in combinatie met stages en werkervaring voor jongeren, projecten die jong en oud met elkaar verbinden, voor mensen met weinig of geen financiële middelen, projecten voor allochtonen, vrijwilliger bij huize Raffy, dementie projecten.

_DSC9818.JPG

Juan Seleky

Opleiding Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Werkzaam geweest als projectleider bij de opzet van een landelijke organisatie voor Antilliaanse en Arubaanse welzijns- en vrijwilligersorganisaties in Utrecht. Schreef samen met Vrij Nederlandjournaliste Tessel Pollmann twee boeken over Molukkers in Nederland en op de Molukken. Ruime ervaring met staf- en coördinerende (beleids)functies bij diverse organisatieonderdelen van de gemeente Breda.

Actueel: Voorzitter stichting Vrienden van Raffy, Lid Raad van toezicht WIJ, voorzitter Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO), bestuurslid landelijk Netwerk Organisaties van Ouderen Migranten (NOOM), Lid klankbordgroep ouderen en mantelzorgers GENERO (zorgnetwerk Zuidwest Nederland) en Lid Forum of Advisory Stakeholders, Nestore (EU-project). 

Emilienne van de Casteele_327f.jpeg

Emie van de Casreele

 

Geboren in Gent (België). Na een opleiding aan de Sociale Hogeschool (richting Community Organisation en Social Groupwork), verhuisd naar Rotterdam. Later de opleiding Management Organisatie en Beleid en Coaching gevolgd.

Ongeveer 25 jaar ervaring in de hulpverlening en de gezondheidszorg in diverse functies (hulpverlener, coördinator en manager). Daarna als trainer/adviseur medezeggenschap (Ondernemingsraden-Cliëntenraden) in diverse sectoren. Docent/ontwerper opleiding Helpende in Ziekenhuizen en ROC.

Als zelfstandige trainer/adviseur/opleider werkzaam geweest in diverse sectoren. Lid Gemeenteraad Breda. Tevens als bestuurslid van scholen voor Speciaal Onderwijs in Eindhoven.

IMG_2617.JPG

Rik Nielander

 

Na eerst ruim een jaar Scheikunde en vervolgens Geneeskunde gestudeerd te hebben in Nijmegen,  vervolgens aldaar en in Amsterdam en Rotterdam opgeleid tot internist met aandachtsgebied oncologie. Tot mijn pensionering 5 jaar geleden ruim 40 jaar als internist gewerkt in diverse ziekenhuizen, deels ook als stafbestuurslid, directeur medische zaken, diensthoofd Oncologie. 

Master of Health Administration bij TIAS Business School, mediatoropleiding bij Lime Tree. 

Vrijwilligersfuncties bekleed in besturen (KNMG afdeling en -district, hockeyclubs Avanti en Prinsenbeek), en momenteel actief betrokken bij de Inspiratiebus, museum Het Gele Huis, Grote Kerk Breda en sinds kort ook Dedicon (inspreken scheikundeboeken voor blinden en slechtzienden).

Mijn primaire interesse ligt bij de zorg in de breedste zin en daarom wil ik graag, nu ik zelf de 70 gepasseerd ben, een bijdrage op dit vlak leveren binnen de Werkgroep Zorg van de Seniorenraad.

Ron.jpg

Ron ten Kortenaar

(penningmeester)

 

 Na de sociale academie studeerde ik andragologie en bedrijfskunde in Amsterdam en Groningen. Ik werkte gedurende vele jaren in de samenlevingsopbouw. Aanvankelijk in de Lopikerwaard, later in Assen als coördinator/directeur van de Welziinsraad. In die jaren was mijn werk vooral het bij elkaarbrengen van groepen mensen die (soms tijdelijk) hun gemeenschappelijke belangen sámen wilde behartigen. De dynamiek van die veranderingsprocessen, het ontwikkelen van de wil en de vaardigheden om daarin te acteren zijn daarin mijn belangrijkste uitdagingen. In de groteveranderingen die het welzijnswerk in die periode doormaakte was mijn rol vaak leidend en richtingbepalend. De laatste periode van mijn loopbaan was ik werkzaam als directeur van de International Business School en de Academie voor Financieel Management van Avans Hogeschool in Breda en

 ‘s-Hertogenbosch.

In de Seniorenraad hoop ik vooral een bijdrage te kunnen leveren in de werkgroep zorg en meer algemeen ten aanzien van strategisch adviseren en veranderingsprocessen.

bottom of page